Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie bezpieczeństwem

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 
3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

Program studiów MBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

Program MBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem jest przeznaczony przede wszystkim dla:

  • pracowników służb mundurowych o stopniu oficera (lub równoważnym) chcących rozwijać swoje kwalifikacje menedżerskie,
  • pracowników służb mundurowych o stopniu podoficera (lub równoważnym), którzy chcą poszerzyć i rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje,
  • cywilnej kadry kierowniczej związanej bezpośrednio z działalnością służb mundurowych,
  • doświadczonych menedżerów chcących rozpocząć  karierę zawodową w służbach mundurowych,
  • pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia,
  • pracowników agencji detektywistycznych.https://mbasecurity.humanum.pl/

Partnerami Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie bezpieczeństwem jest NASK.

Studia podyplomowe MBA o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania, obronności, czy reagowania na sytuacje kryzysowe i konfliktowe.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie MBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.

Absolwenci studiów MBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają uprawnienia:

  • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Uczelnia należy do CEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

Akredytacje i członkostwa

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarządzanie bezpieczeństwem​

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, praktyków, radców prawnych z sektora prywatnego i publicznego, osób zawodowo związanych z służbami mundurowymi

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy teoretycznej i technicznej odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty bezpieczeństwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania Państwa

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki tematu zarówno od strony pracowników służb mundurowych jaki i pracowników sektora cywilnego

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.