tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Master of Business Administration

Zarządzanie bezpieczeństwem

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja trwa

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Program studiów Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

Program MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem jest przeznaczony przede wszystkim dla:

  • pracowników służb mundurowych o stopniu oficera (lub równoważnym) chcących rozwijać swoje kwalifikacje menedżerskie
  • pracowników służb mundurowych o stopniu podoficera (lub równoważnym), którzy chcą poszerzyć i rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje
  • cywilnej kadry kierowniczej związanej bezpośrednio z działalnością służb mundurowych
  • doświadczonych menedżerów chcących rozpocząć  karierę zawodową w służbach mundurowych
  • pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia
  • pracowników agencji detektywistcznych,

Studia podyplomowe Executive MBA o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania, obronności czy reagowania na sytuacje kryzysowe i konfliktowe.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.

Absolwenci studiów MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają uprawnienia i kompetencje:

  • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)

Kompetencje fakultatywne:

  • Compliance w Służbach Mundurowych
  • Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego wg ISO 9001
  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Rekrutacja 2020/2021

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarządzanie bezpieczeństwem​

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, praktyków, radców prawnych z sektora prywatnego i publicznego, osób zawodowo związanych z służbami mundurowymi

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy teoretycznej i technicznej odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty bezpieczeństwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania Państwa

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki tematu zarówno od strony pracowników służb mundurowych jaki i pracowników sektora cywilnego

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

Kadra naukowa

mgr Anna Nastuła, MBA

Ekspert ds. ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa

prof. dr hab. Stanislav Szabo, MBA

Czech Technical University in Prague

mgr Michał Jurczyk, MBA

Collegium Humanum

mgr Sandra Ciastek-Chwała

Image Factory

Ochnik S.A.

Paula Pul

Lawmore

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.